تماس با ما

اطلاعات تماس

    • دفتر مرکزی یوسی مس: بندرعباس ، بلوار امام خمینی، حدفاصل چهارراه شهدای پلیس و بیمارستان خاتم الانبیا، روبروی شرکت برق منطقه ای هرمزگان، جنب شهرک مسکونی گلستان، مجتمع فرهنگی ورزشی نخلاب
    • تلفن یوسی مس :33380026-076 _ 09036783116
    • دفتر مرکزی آیمت هرمزگان: بندرعباس ، بلوار امام خمینی، حدفاصل چهارراه شهدای پلیس و بیمارستان خاتم الانبیا، روبروی شرکت برق منطقه ای هرمزگان، جنب شهرک مسکونی گلستان، مجتمع فرهنگی ورزشی نخلاب، خانه آیمت هرمزگان
    • تماس با آیمت :33380027-076 _ 09036782301