اخبار

۱۱ آذر ۹۸

هفتمین دوره مسابقات استانی UCMAS

هفتمین دوره مسابقات استانی

هفتمین دوره مسابقات استانی یوسی مس(محاسبات ذهنی و چرتکه ای) و اولین جشن فارغ التحصیلی در استان هرمزگان با حضور جناب آقای دکتر احمد مرادی نماینده محترم مردم شریف استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و مدیران و مسئولین سازمان آموزش و پرورش و اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه هرمزگان - نمایندگان محترم یوسی مس و مدیران اجرایی یوسی مس ایران در استان هرمزگان همزمان با سراسر کشور در بندرعباس برگزار شد