اخبار

۲۳ آذر ۰۱

کسب مقام اول در لیگ یوسی مس 1400

تیم نام آوران گمبرون هرمزگان

تیم نام آوران گمبرون هرمزگان در اولین دوره لیگ یوس مس موفق به کسب مقام اول در لیگ 3 یوسی مس ایران شد.

آیین تقدیر از تیم گمبرون با حضور جمعی از مسئولین محترم آموزش و پرورش بندرعباس برگزار شد.