قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

ـور انضباطـی :

 

1-رعایت شئونات اسلامی منطبق بر آیین نامه آموزش و پرورش

 

2- رعایت حسن رفتار و اخلاق با سایر نوآموزان

 

3- حضور به موقع در آموزشگاه وخروج از آن در پایان ساعت مقرر

 

4- خودداری از آوردن اشیاء گران بها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به آموزشگاه، (درصورت مفقود شدن هرگونه وسیله شخصی هیچ گونه مسئولیتی متوجه آموزشگاه نخواهد بود.)

 

5- بیش از5 جلسه غیبت منجر به محرومیت نو آموز از حضور در امتحان فاینال خواهد شد.

 

6- استفاده از موبایل ، تبلت و ... در کلاس ممنوع می باشد .

 

امـور مالـی :

 

1- شهریه کلاس ها به صورت کامل و در تاریخ مشخص شده توسط آموزشگاه دریافت می گردد. در غیر این صورت آموزشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت نام زبان آموز نخواهد داشت.

2- طبق ماده 32 آیین نامه آموزشگاه علمی آزاد چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی ، قبل ا ز شروع ترم از شرکت در کلاس های آموزشگاه منصـرف گردد   20% از کل شهريه کسر و الباقـــي وجـه پس از تاییـد فیش توسـط مدیـریت ، از ساعت  15الی 18 مستــرد خواهــد شـــد.

پس از شروع ترم شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد . ((( حتی در صورت عدم شرکت در کلاس )))

توجــــه فرمائیـــد : در صـــورت انصـــراف پس از ثبت نام قطعـــی، شهریه پرداختـــی فقط برای رزرو یک ترم   قابل قبـول می باشد.

( مشروط بر اینکه سطح کلاس شما زبان آموز گرامی در ترم آینده برگزار شود. )